Tarieven

TARIEVEN

Vergoedingen vanuit de Jeugdhulp en WMO:

 

DreamCloud is gecontracteerd voor Jeugdhulp en WMO bij diverse gemeenten. Behandeling of begeleiding kan worden gefinancierd via een beschikking vanuit de gemeente. Vanuit deze beschikking kan er ondersteuning aangeboden worden via ZIN(Zorg in Natura) of een PGB(Persoonsgebondenbudget). De gemeente is verantwoordelijk voor alle zorg voor kinderen tot 18 jaar. 


Met ingang van 1 januari 2015 valt de hulp voor kinderen en jeugd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin het kind staat ingeschreven tot 18 jaar. 


Na 18 jaar is het mogelijk om begeleiding vanuit de WMO te ontvangen. DreamCloud biedt begeleiding en ondersteuning vanuit de WMO.      Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen. Individuele behandelingen:


Er zijn mogelijkheden voor vergoedingen vanuit een aanvullende verzekering van de zorgverzekeraars. Informeert u bij uw verzekering of u in aanmerking komt voor deze vergoeding.

 

U dient zelf uw declaratie bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

De praktijk is aangesloten bij de zorgverzekeraars en de beroepsvereniging de BATC.

Verder is er een vergoeding mogelijk vanuit een pgb budget of via de inkomstenbelasting/ bijzondere ziektekosten.

 

Tarieven die van toepassing zijn op de individuele behandelingen kunt u vrijblijvend informeren via de mail of via telefonisch contact.  

 

 

Annuleren van afspraken

 

Gereserveerde tijd voor een coachsessie, oudergesprek of telefonisch overleg welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.