Tarieven

TARIEVEN

Vergoedingen vanuit de Jeugdhulp en WMO:

 

DreamCloud is gecontracteerd voor Jeugdhulp en WMO bij 24 gemeenten. Behandeling of begeleiding kan worden gefinancierd via een beschikking vanuit de gemeente. Vanuit deze beschikking kan er ondersteuning aangeboden worden via ZIN(Zorg in Natura) of een PGB(Persoonsgebondenbudget).

Met ingang van 1 januari 2015 valt de hulp voor kinderen en jeugd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin het kind staat ingeschreven.

 

Individuele behandelingen:


Er zijn mogelijkheden voor vergoedingen vanuit een aanvullende verzekering van de zorgverzekeraars. Informeert u bij uw verzekering of u in aanmerking komt voor deze vergoeding.

 

U dient zelf u declaratie bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

De praktijk is aangesloten bij de zorgverzekeraars en de beroepsvereniging de BATC.

Verder is er een vergoeding mogelijk vanuit een pgb budget of via de inkomstenbelasting/ bijzondere ziektekosten.

 

Tarieven die van toepassing zijn op de individuele behandelingen:

 

Intake € 85,00 per uur

 

Consult kinder-/ jeugd en volwassen coaching € 85,00 per uur

 

Evaluatiegesprek € 85,00 per uur

 

Ouderbegeleiding € 85,00 per uur

 

Schoolbezoek € 85,00 per uur

 

Reiskostenvergoeding € 0,19 per kilometer > 20 kilometer

 

Telefonisch consult of mail € 20,00 per kwartier

 

Verslag aan ouders of derden € 45,00

 

Prijzen zijn inclusief BTW

 

 

Annuleren van afspraken

 

Gereserveerde tijd voor een coachsessie, oudergesprek of telefonisch overleg welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

 

 

Afspraken kunnen ingepland worden op:


Maandag 09:00 tot 21:00

Dinsdag 09:00 tot 17:00

Woensdag 09:00 tot 21:00

Donderdag 09:00 tot 17:00

Vrijdag 09:00 tot 17:00


DreamCloud hanteert geen wachttijden

Contact


Email. info@praktijkdreamcloud.nl

Tel. 06-30507258

Adres: Burg.G.W.Stroinkweg 125

8344 XN, Onna