Behandelmethodes

BEHANDELMETHODES

Onze behandelmethoden:

 

Psycho educatie:

Psycho educatie is een behandelvorm waarbij je voorlichting krijgt wat er eigenlijk aan de hand is. Begrijpen wat er speelt is juist belangrijk om je situatie te accepteren en leren met de situatie om te gaan. Wanneer je last heb van psychische klachten heb je soms behoefte aan meer informatie en jezelf beter te begrijpen. Achtergrondinformatie, de oorsprong van de klachten en handvaten ontvangen is belangrijk in het hele proces. Door middel van de juiste psycho educatie te ontvangen, kan dit een belangrijke rol spelen bij de behandeling van jouw klachten.

 

Oplossingsgerichte therapie:

Oplossingsgerichte therapie is een behandelvorm waarbij je gaat richten op de toekomst en in oplossingen gaat denken. Je gaat zelf op zoek naar oplossingen en de behandelaar gaat jou hierin ondersteunen in plaats van de focus op het probleem te leggen. Wat is je kracht, kwaliteiten en waar wordt je blij van? Het is een ontdekkingsreis waarbij je zelf leert in oplossingen te denken.

 

Speltherapie:

Speltherapie is een behandelvorm waarbij een spel gebruikt wordt om de cliënt te begrijpen, te helpen en ook vaardigheden spelenderwijs gaat aanleren. Bij gebeurtenissen of (psychische) problemen waarbij de sociale en emotionele ontwikkeling van de cliënt stagneert of wordt belemmert, kan deze vorm van behandeling een ontspannen oplossing bieden.  (Bijv.: Hechtingsproblematiek, alle vormen van angsten, trauma’s, moeilijkheden bij het omgaan met leeftijdgenoten en diverse gedragsproblematieken enz.)

 

Creatieve methode:

Creatieve methode is een behandelvorm waarbij we werken met materialen om samen te ontdekken wat er gebeurt met je gedachten, je gevoel en je handelen. Kortom een doe therapie. Door actief en fysiek bezig te zijn. Gevoelens worden geuit op non-verbale wijze.  Via creatieve methode krijg je zicht op je gevoelens, uiting van emoties en de gedachten en leer je deze toe te passen in het dagelijks leven. Door gebruik te maken van verschillende materialen, via tekenen, via sportmaterialen, via rollenspellen, via oefeningen, via wandelen, via fietsen enz. kun je op een andere manier naar je gevoel, je gedachten, je handelen en jezelf te gaan kijken(bewustwording) Deze vorm kan veel ontspanning bieden en is ook zeer geschikt voor o.a. trauma verwerking, angsten, perfectionisme en diverse vormen van gedragsproblematiek.

 

Systemisch werken:

Gezinsbehandeling/systeembehandeling: Via deze methode worden alle belangrijke naasten betrokken bij de behandelingen. Tijdens deze behandeling worden alle belangrijke naasten benaderd om de juiste ondersteuning te bieden bij de cliënt. De interactie tussen alle naasten is een belangrijk onderdeel en deze in kaart te brengen. Door het aanbieden van de juiste ondersteuning door middel van handvaten, adviezen, oefeningen, tips en tools bij de behandelingen kan dit een groot effect hebben op het hele systeem.

 

Emotieregulatie:

Via deze methode leer je op de juiste manier om te gaan met je emotie en het kunnen uiten van emoties.  Bij emotieregulatie problematiek heb je last van hoge gevoeligheid van emotie, sterke reacties in stresssituaties en bij extreme opwinding. Problematiek bij het aanvoelen, stabiliseren, balans en controle. Via deze methode leer je omgaan met de emoties, het aanvoelen, balans en controle te krijgen van deze emoties.

 

Boks methode:

Via deze methode leer je controle te krijgen over je eigen handelen. Via een boks techniek ontdek je je passie, geeft je ruimte in je hoofd, helpt bij stress, helpt bij zelfvertrouwen/ weerbaarheid/ assertiviteit/frustratie/boosheid en nog veel andere problematiek waarbij je in je dagelijks leven tegenaan kan lopen. Ook wordt deze methode ingezet bij emotieregulatie.


Ouderbegeleiding/ondersteuning:

Het bieden van begeleiding/ondersteuning bij het ouderschap en de opvoeding van een kind/jeugdige. Wij leren het gedrag te begrijpen van hun kind/jeugdige en de behoeften. Hoe ouders/opvoeders anders om kunnen gaan met het gedrag van hun kind/jeugdige. Tegelijk leren wij ouders hun eigen gedrag te begrijpen en het invloed van het eigen gedrag op het gedrag van hun kind/jeugdige. Wanneer er een diagnose gesteld is, is het verwerken en accepteren een intensieve opdracht. Er zijn dan veel vragen zoals: Wat houdt de aandoening in, het leren omgaan met de aandoening, veranderingen aanbrengen in de gezinssituatie enz. Door de juiste begeleiding/ ondersteuning ga je als ouder/opvoeder leren omgaan met de aandoening en het kind/jeugdige gezond laten opgroeien.

 

Mochten er vragen of meer toelichting gewenst zijn bij de methoden, dat is altijd mogelijk tijdens een kennismakingsgesprek. Wij passen de methoden aan bij de hulpvraag en stellen deze zo nodig bij. Het is een samenwerking tussen de cliënt en de behandelaar.