Werkwijze

WERKWIJZE

Werkwijze:

Bij coaching gaan wij uit van de kwaliteiten, talenten en de mogelijkheden van het kind/jongere/volwassene. Door het kind/jongere/volwassene zelf te laten ontdekken naar eigen kwaliteiten en talenten.

Het is voor het kind/jongere belangrijk te laten weten waar ze goed in zijn. Door gebruik te maken van zijn of haar sterke kanten wordt het kind/jongere sterker, weerbaarder en krijgt het zelfvertrouwen. Door te kijken, luisteren en observeren, passen wij één van de technieken toe die bij het kind/jongere/volwassene aansluit.


Intake:

Praktijk DreamCloud start met een intakegesprek om kennis te maken om inzicht te krijgen in de klachten en de problematiek.

Vandaar uit stellen wij een plan op en gaan wij gebruik maken van een van de methoden die gaan aansluiten bij de hulpvraag.

Wij geven er een persoonlijke draai aan, die past bij het kind/jongere/volwassene.

Door te luisteren naar verhalen, het stellen van vragen, via spellen, spiegelen en creatieve technieken, gaan wij op een ontspannen manier aan de slag met uw kind/jongere.

Wij houden hierbij rekening met de leeftijd! Jongeren komen vaak liever zonder ouders. Dit is in overleg altijd mogelijk.


Voeding heeft invloed op het gedrag en stemming. Door het advies te geven over voeding die het gedrag kan beïnvloeden, kan heel veel bijdragen op een positief effect op het veranderen van het gedrag!


Kinder-jongeren en volwassenen coach:

Kinder- jongeren en volwassenen coach biedt kortdurende praktische en oplossingsgerichte begeleiding en richt zich op wat het kind/jongere/volwassene wil bereiken. Het is laagdrempelig en de route kunnen zowel individueel als via Jeugdhulp en WMO ingezet worden. 

Belangrijk voor ouders om te weten is dat wij een kinder- en jongere coach zijn, en wij stellen geen diagnose. Wij adviseren bij medische klachten dan ook om contact op te nemen met uw arts. Voor het stellen van een diagnose of diagnostisch onderzoek zal er ook een doorverwijzing plaatsvinden. Dit gaat in overleg met ouders en/of cliënt. DreamCloud is gecontracteerd voor Jeughulp en WMO.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen. 


Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de sessies aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.